Статистике

KoBSON

Ukupan broj pristupa KoBSON portalu

Broj pretraživanja servisa EleČas

Broj pretraživanja servisa Naši u WoS

Broj otvorenih naloga za udaljeni pristup po godinama:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2592

1002

858

1140

1470

2372

3308

1439

1031

963

845

834

557

 

Broj udaljenih pristupa

odnos dnevnih (8.00-20.00) i noćnih prilazaka (20.00-8.00)