Вредновање

Вредновање

Ко зна о вредновању

За све информације о вредновању, а које нисте пронашли на КоБСОН страницама обратите се аналитичарима за поједине научне области (oсновна истраживанја и технолошки развој) при Министарству науке.

Важећи Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, Сл. гласник РС, бр. 24/2016 (Детаљније информације можете пронаћи на сајту Министарства науке)

Као помоћ истраживачима, Национални савет за високо образовање РС објавио је Тумачење SCI листе.

У Акту о избору, вредновању и финансирању програма за циклус истраживања 2016-2019 постоји детаљно објашњење о вредновању и начину бодовања објављених радова.